Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία πρωτίστως μεριμνά για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα υπεύθυνα, να τα επεξεργάζεται με τρόπο εμπιστευτικό και δίκαιο, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να τα προστατεύει από κάθε κακή χρήση. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα και εφόσον εσείς έχετε επιλέξει να της χορηγήσετε. Η εταιρεία δεν μοιράζεται κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτα μέρη, για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν προς τούτο, ρητώς, έχετε δώσει σχετική άδεια. Η εταιρεία θεωρεί υποχρέωση της να σας παρέχει σαφή γραπτή, αλλά και προφορική, ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που της έχετε χορηγήσει, ώστε να γνωρίζετε, με απόλυτη διαφάνεια τον σκοπό της επεξεργασίας τους, την κατηγορία/κατηγορίες των αποδεκτών τους και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων σας κλπ. Η εταιρεία ρητά δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή αυστηρού πλαισίου ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία συνεχώς κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Η εταιρεία θεωρεί χρέος της να παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και να δρα αναλόγως. Εάν έχετε πρόσθετες ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στην πολιτική απορρήτου μας και συμφωνείτε με τους όρους της.

Επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της ιστοσελίδας μας

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που εκουσίως καταχωρείτε στις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας, συλλέγονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, κατά τα παρακάτω.

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόπο επικοινωνίας με την εταιρεία μας, είτε τηλεφωνικά είτε επισκεπτόμενοι το κατάστημά μας, με τους οποίους καταρχήν δεν υποχρεούστε να καταχωρίσετε τα στοιχεία σας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η εταιρεία «Γεώργιος Δημόκας», η οποία εδρεύει στον Βόλο, οδός Γιάννη Δήμου 116Β, ΤΚ 38221, email: gedimokas@gmail.com, τηλ. +30 2421 045055.

Νομική Βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (επικοινωνία, προσφορά, πληροφορίες υπηρεσιών, προγραμματισμός ραντεβού, κλπ.), που υποβάλετε με την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η εκπλήρωση του αιτήματος σας και η παροχή εκ μέρους της εταιρείας μας της αιτούμενης υπηρεσίας.

 2. εφόσον δώσετε την συγκατάθεση σας, για την απευθείας προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (email, sms κλπ), Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η παροχή εκ μέρους σας ρητής συγκατάθεσης, με την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας συγκατάθεσης, που υπάρχει στην ιστοσελίδα μας.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους συγκεκριμένους ως άνω σκοπούς και για εύλογο χρονικό διάστημα. Ενώ, στις περιπτώσεις που έχετε δώσει την συγκατάθεση σας, έως την ανάκλησή της εκ μέρους σας.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Θα θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι έχετε πλήρη επίγνωση όλων των δικαιωμάτων προστασίας των δεδομένων σας.

Κάθε χρήστης δικαιούται τα ακόλουθα:

 1. Το δικαίωμα πρόσβασης

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων.

 2. Το δικαίωμα διόρθωσης

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε κάθε πληροφορία που πιστεύετε ότι είναι ανακριβής. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να συμπληρώσουμε τις πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.

 3. Το δικαίωμα διαγραφής

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να τα διατηρήσουμε.

 4. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που διαφωνείτε με τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 5. Το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία

  Έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

 6. Το δικαίωμα μεταφοράς των δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε άλλο οργανισμό ή απευθείας σε εσάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.


  Για την άσκηση των ανωτέρων δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε εγγράφως στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στέλνοντας email: gedimokas@gmail.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Γιάννη Δήμου 116Β, Βόλος 38221, Ελλάδα.

  Επίσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε ανά πάσα στιγμή καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,τηλ.: 2106475600, email: contact@dpa.gr, web: http://www.dpa.gr), σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα σας.

  Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο