Δηλώσεις Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ)

Έναρξη - Λήξη Υποβολής

Σύμφωνα με την ΥΑ 475/126612 για το έτος 2022 οι δηλώσεις καλλιέργειας θα υποβάλλονται έως και τις 30/06/2022:

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται για

00 00 00

Δικαιολογητικά

Σημαντικές Ενημερώσεις

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου το οποίο εκδόθηκε από το ΥΠΑΑΤ στις 16/03/2022,
όσα ενοικιαστήρια αγροτεμαχίων συνταχθούν μετά την έκδοσή του θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά (μέσω ΑΑΔΕ):

Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

1. Το χωράφι μου στο ΟΣΔΕ είναι 10 στρέμματα ενώ στο συμβόλαιο και το Ε9 είναι 11 στρέμματα. Γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ μου «κόβει» 1 στρέμμα;

Στη δήλωση καλλιέργειας συμπεριλαμβάνονται οι εκτάσεις που είναι καλυμμένες με κάποιου είδους καλλιέργεια και μάλιστα καλλιέργεια σε καλή κατάσταση. Οποιοδήποτε εμβαδό δεν εμφανίζεται με κάλυψη με καλλιέργεια εξαιρείται από το ΟΣΔΕ. Δε θα πρέπει να συγχέεται η καλλιέργεια με την ιδιοκτησία.

2. Άφησα ένα χωράφι για μία χρονιά ακαλλιέργητο, το δήλωσα ως αγρανάπαυση, αλλά η τηλεπισκόπηση μου το μηδένισε ως μη επιλέξιμο. Γιατί συνέβη αυτό;

Η αγρανάπαυση στη δήλωση καλλιέργειας περιγράφεται ως «γη σε καλή γεωργική κατάσταση». Αυτό σημαίνει ότι έχει δεχθεί τουλάχιστον 1 άροση μέσα στην καλλιεργητική περίοδο και εν δυνάμει μπορεί να δεχθεί άμεσα σπορά. Επομένως, δεν είναι αποδεκτό να βρεθούν πολυετή ζιζάνια ή να είναι εντελώς παρατημένο το χωράφι. Σε αυτήν την περίπτωση θα κριθεί ως μη επιλέξιμο.

3. Τι σημαίνει «μη επιλέξιμο» αγροτεμάχιο;

Ο χαρακτηρισμός «μη επιλέξιμο» αφορά ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν είναι κατάλληλο για να αποδοθεί η ενίσχυση που θα του αντιστοιχούσε. Αυτό το αγροτεμάχιο μπορεί π.χ. να μην είναι σε καλή καλλιεργητική κατάσταση ή να είναι χέρσο ή να έχει δηλωθεί λανθασμένα άλλη καλλιέργεια από αυτήν που υπάρχει στην πραγματικότητα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο